Kviledag i Alta e fint. Goe frokost og god dusj! Har rusla litt rondt i Alta bare for å sjå meg om. Og sagt hei til alle eg har truffe. E der någen så respondera så fyre eg i gong ein samtale. Fungera greit, har fått veda mye om Alta. Ca 20 000 innbyggerar, har dobla seg de siste 20-30 åra, dyre boligpriser, hyttepriser på 2 mill. for 60 kvadrat hytte. At laksefisket har vært labert til nå, men ser ut til å ta seg opp nå, at det har vore veldig bra med hvitfisk i sjøen utover våren. At rekorden for største laks tatt i elva visstnok var 36 kg ( lenge siden)
Alta er over 1 mil lang, men innenfor det er det flyplass, hoppbakke, byfjell og lakseelv! Ikkje verst!
Han så fortalte mest kom skillelig igong, heilt te kånå begynnte å springa rondt oss med kjølebag ol. De sko visst avgårde på sundagskamping. Då måtte eg gi meg